לוקאלינק עתודות

"לוקאלינק עתודות" - תוכנית היברידית
 תוכנית מנהיגות לצעירים עם וללא מוגבלות בגילאי 20-35, מוכוונת תעסוקה במגזר משרתי הציבור אשר כוללת מתן כלים לחיזוק מנהיגות, יזמות ואקטיביזם בעידן דיגיטלי תוך מתן הכשרה לתפקידים במגזר משרתי הציבור ולהשתלבות בתוכניות הצוערים של עתודות לישראל. התוכנית בשותפות אגף בכיר עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה, ג'וינט ישראל מעבר למגבלות, קרן משפחת רודרמן והמועצה הישראלית להתנדבות.

מה בתוכנית?

 • הקניית כלים לחיזוק וטיפוח צעירים אקטיביסטיים, עם וללא מוגבלות, שיפעלו במוקדי ההשפעה בשירות הציבורי להובלת שינוי וקידום חברה מגוונת ושוויונית תוך שימוש במיומנויות דיגיטליות
 • חשיפה לעולם משרתי הציבור, הקניית מיומנויות תעסוקתיות, הכשרה וליווי בתהליך הכניסה לתפקידים במגזר משרתי הציבור
 • תהליך חקר בתחום הנגישות, עבודה קבוצתית ובניית קמפיין ציבורי דיגיטלי אפקטיבי
 • השתלבות ברשת בוגרים ייחודית לתוכנית לוקאלינק עתודות וברשת הבוגרים הכללית של לינק 20 בסיום ההכשרה
 • התוכנית בשיתוף אגף בכיר עתודות לישראל ומספקת ייעוץ וליווי מותאם אישית למסיימי התוכנית בתחום ההתפתחות האישית- תעסוקתית במגזר משרתי הציבור

תנאי קבלה:

 • צעירים בגילאי 20-35 עם וללא מוגבלות, במהלך/ אחרי לימודים אקדמיים
 • עמידה בתהליך המיון- הגשת שאלון מועמדות, משימת בית וראיון אישי.
 • מחויבות ומוטיבציה לשירות ציבורי
 • זמינות למפגשים

מבנה ההכשרה:

 • התוכנית תתקיים במתכונת היברדית, תכלול 6 מפגשים שבועיים – בימי חמישי
 • מועד תחילת התוכנית- סוף פברואר 2023, מועד סיום התוכנית – סוף מרץ 2023. 

מה קורה לאחר סיום התוכנית?

בוגרי התוכנית הופכים לחלק בלתי נפרד מרשת הבוגרים של לינק 20. במסגרת זו, הם יכולים לקדם סוגיות הקרובות לליבם באמצעות קמפיינים ופעילות של התנועה. כמו כן, ישנו ייעוץ וליווי מותאם אישית למסיימי התוכנית בתחום ההתפתחות האישית-תעסוקתית במגזר משרתי הציבור.

האם אוכל להשתתף בתוכנית אחרת של לינק 20 לאחר מכן?

בוודאי!