לוקאלינק

"לוקאלינק עתודות" היא תוכנית מנהיגות אזורית לצעירים עם וללא מוגבלות בגילאי 20-32, מוכוונת תעסוקה במגזר משרתי הציבור אשר כוללת מתן כלים לחיזוק מנהיגות, יזמות ואקטיביזם בעידן דיגיטלי תוך מתן הכשרה לתפקידים במגזר משרתי הציבור ולהשתלבות בתוכניות הצוערים של עתודות לישראל. התוכנית בשותפות אגף בכיר עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה, ג'וינט ישראל מעבר למגבלות, קרן משפחת רודרמן והמועצה הישראלית להתנדבות.

שותפים לתוכנית:

מה בתוכנית?

 • הקניית כלים לחיזוק וטיפוח צעירים אקטיביסטיים, עם וללא מוגבלות, שיפעלו במוקדי ההשפעה להובלת שינוי וקידום חברה מגוונת ושיוויונית תוך שימוש במיומנויות דיגיטליות.
 • הקניית מיומנויות תעסוקתיות והכשרה לכניסה לתפקידים במגזר משרתי הציבור בכלל ובתוכניות עתודות לישראל בפרט.
 • האקתון יזמות, הרצאות, דיונים והתנסות מעשית בבניית קמפיינים דיגיטליים.
 • השתלבות ברשת הבוגרים של לינק 20 בסיום ההכשרה.
 • ייעוץ וליווי מותאם אישית למסיימי התוכנית בתחום ההתפתחות האישית-תעסוקתית במגזר משרתי הציבור.

תנאי קבלה:

 • צעירים בגילאי 20-32 עם וללא מוגבלות, לפני/ אחרי/ במהלך לימודים אקדמיים.
 • הגשת שאלון מועמדות, משימת בית וראיון אישי.
 • מחויבות ומוטיבציה לעשייה חברתית – אזרחית – ציבורית.
 • זמינות להגעה והשתתפות בכל מפגשי התוכנית.

מבנה התוכנית:

 • התוכנית תתקיים במתכונת משולבת (מפגשים פרונטליים ומקוונים בהתאם להנחיות משרד הבריאות) ותכלול 11 מפגשים, אחת לשבועיים, יום מלא, למשך חצי שנה.
 • תיפתחנה מס' קבוצות במוקדים שונים ברחבי הארץ– בהתאם לביקוש.
 • מועד תחילת התוכנית – נובמבר 2021.

האם ניתן להשתתף בתוכנית בכל מקום בארץ?

מטרת התוכנית לעודד פעילים חברתיים לפעול באזור מגוריהם, ולכן בהתאם לביקוש המשתתפים, תיפתחנה קבוצות במוקדים שונים באזור הצפון, המרכז ודרום הארץ. פרסום מקום המפגשים המדויק ייעשה בשלב מתקדם יותר בתהליך המיון.

מה קורה לאחר סיום התוכנית?

בוגרי התוכנית הופכים לחלק בלתי נפרד מרשת הבוגרים של לינק 20. במסגרת זו, הם יכולים לקדם סוגיות הקרובות לליבם באמצעות קמפיינים ופעילות של התנועה. כמו כן, ישנו ייעוץ וליווי מותאם אישית למסיימי התוכנית בתחום ההתפתחות האישית-תעסוקתית במגזר משרתי הציבור.

האם אוכל להשתתף בתוכנית אחרת של לינק 20 לאחר מכן?

בוודאי!