שרה מלסה

רפרנטית גבייה בבית השקעות. בעבר התמחתה בלשכת ח"כ בוז'י הרצוג במסגרת תכנית ההתמחות של לינק 20.