שניר בר חנין

למד כשנתיים בבית ספר BPM לימודי דיג'יי ויוצר מוזיקה אלקטרונית. מנגן בבאר שבע בפורום ובבארקה, בחוות רונית ומסיבות טבע. הוא חלק מהרכב בשם Electric Chair ביחד עם רועי אסרף. שניר גם מרצה על החיים שלו עם השיתוק מוחין בפני ארגונים שונים ביניהם מורים במשרד החינוך. בנוסף לומד תסריטאות ב'תסריטאות עד הבית' במטרה לספר את הסיפור האישי. מצייר אנשים, בעלי חיים ועוד בעמותת 'אילן' שהוא ארגון איגוד ישראלי לילדים ולבוגרים נפגעים ומעלה את ציוריו לעמוד אינסטגרם.