שירז משה קרמר

לימודי עיסוי שוודי ורפואי ברידמן. שירות לאומי ב'יד שרה' אחראית על סקרים בטלפון. התנדבה ב'אבוקת אור' עם אנשים על הספקטרום, התנדבה בגן 'וריאטי' משולב לרואים ועיוורים. למדה במכינה בעל"ה בירושלים. מתנדבת ב'בית החם' בנתיבות לנערות המשתתפות במסגרות שונות הבאות ממשפחות מפורקות. בוגרת לימודי פיתוח קול.