שילה פרלמוטר

סטודנט לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן, עוסק כיום
במתן הדרכה פיננסית לבני נוער. במהלך השנים האחרונות יצא לי לעבוד עם בני
, בתור מש"ק ת"ש
נוער במסגרות שונות כמדריך בתנועת נוער "עזרא"
לאוכלוסייה החרדית בצה"ל ובתוך ההכשרה המעשית של התואר – בקידום נוער
בעיריות פתח תקווה וירושלים. בנוסף, אני נציג מועצה בעבודה סוציאלית
ומעורב בצרכים השונים של הסטודנטים בתוך התואר. הן מבחינה לימודית והן
מבחינה חברתית.