עבד אלחכים אבו עשיבה

: מתגורר בפזורה בידואית בוגר תואר ראשון במדעי
החברה מהמכללה האקדימת אשקלון. משתייך לאוכלוסיות אנשים עם צרכים
מיוחדים בשל לקות ראייה, החזון שלי לפעול למען אנשים שמוגדרים כאנשים
עם צרכים מיוחדים במיוחד בחברה הערבית וזאת לאור העובדה שבחברה
הערבית היחס אליהם הינו יחס שלילי והם נתפסים כאנשים חסרי יכולת, לכן
החלטתי לפעול בכל יכולתי כדי ליצור עתיד טוב יותר.