נעמה אביטל

סטודנטית לפוליטיקה וממשל ותקשורת בתכנית "צוערים לשלטון המקומי" באוניברסיטת בן גוריון. מתנדבת ופועלת בתחומים חברתיים, מתכננת פעילה בגרעין תחבורה ציבורית בלינק 20 ומקדמת במסגרות נגישות בתחבורה הציבורית בישראל.