ים ברדה

כיום משתתף במכינה הקדם צבאית 'מנשרים קלו' העוסקת ביהדות, חילוניות וחינוך בלתי פורמלי. במסגרת המכינה הוא מוביל פרויקט לקידום עסקים עצמאיים בצל הקורונה. בעבר התנדב כעוזר מדריך בחוג משוטטים במסגרת תנועת נוער שעוסקת בניווטים בטבע. בנוסף עבד בחקלאות ביישוב בגידול פלפלים.