יובל ביגר

פעיל למען קידום העסקת בני נוער עם מוגבלויות כחלק ממיזם Heroez של עיריית תל אביב. מיזם שתכליתו לסייע לנוער עם מוגבלות בעיר למצוא תעסוקה, והמעסיקים מסייעים בשילובם. במקביל ללימודיו בבית ספר תיכון, בשלוש השנים האחרונות יובל עובד כמחסנאי ברשת 'סופר פארם', כאחראי לוגיסטי בסניף ומנהל מלאים.