טומי ברצ'נקו

במהלך השירות הלאומי התנדב טומי במכינת 'כנפיים' המקנה כלים לחיים עצמאיים, כעורך עיתון. חבר ועד המנהל 'אייזק ישראל' שהיא עמותה לאנשים עם מוגבלות המשתמשים בתקשורת תומכת וחלופית בשל שאינם יכולים לדבר. בנוסף טומי מרצה להעלאת המודעות לאנשים עם מוגבלות במערכת החינוך, במגזר הציבורי ובאקדמיה. הוא פעיל בקבוצת המנהיגות בבית 'איזי שפירא', עמותה המקדמת הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות להשתלב בחברה. טומי פעיל גם בארגון 'בזכות' הפועל לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, במאבקים מול משרד הרווחה לקידום זכויות לאנשים עם מוגבלויות.