גל ניר

בתיכון למדתי במגמת נחשון, תוכנית העוסקת בפיתוח מנהיגות מדעית.
שימשתי מדריכה בתנועת הצופים לאורך שנתיים ולאחר מכן כרכזת השכבה
,
הבוגרת. התנדבתי לשנת שירות בבית חינוך אופק ואמונה על התחום החברתי
בדגש על ליווי כיתת החינוך המיוחד. הדריכה בנעורי קיבוץ שמרת. התגייסתי
לקורס שתכליתו הכשרה לפיקוד והדרכה של אוכלוסיות ייחודיות בצה"ל. כיום
במסגרת תפקידה כמ"פ מסלול חינוך משלים ביחידת מורות חיילות, היא מפקדת
על כ100- חיילות בפריסה ארצית, הפועלות לקידום נוער לכדי שירות משמעותי
בצה"ל, ותומכות בתהליכיהם החברתיים, הלימודיים והאישיים.