אסתי סגל

יוצרת תוכן ב'כאן דיגיטל' שם מעלה על סדר היום את תחומי המוגבלות ונגישות. כמו כן מתנדבת עם חולי סרטן במסגרת עמותת 'חיינו' המסייעת לחולי סרטן ובני משפחותיהם וגם מתנדבת גם קטועיים טריים בעמותת ה'צעד הבא' שמסייעת לקטועי גפיים להגיע לתפקוד גופני מקסימלי ולרכוש עצמאות תפקודית. בעבר אסתי התנדבה עם ילדים עם מוגבלויות במסגרת העמותות עזרה למרפא, עזר מציון, רפואה וישועה, רפואה וחיים, רחשי לב, ועם חולי סרטן התנדבה דרך זכרון מנחם ולב מלכה. בנוסף, אסתי משחקת כדורגל, מטפסת קירות וגולשת גלים.