אושרת טנדו

יזמה את פרויקט 'שלובים' שמטרתו שילוב ילדים על הרצף, תוך הנחלת היכולת לקבלת את האחר ולשלבו בחברה. הפרויקט פועל על בסיס כך שהורים לוקחים חלק אינטגרלי בכל הפעילויות אשר ילדיהם ייקחו חלק בהן באופן שווה. על כן הפרויקט הוא בשותפות מלאה של ההורים המעוניינים לשלב את ילדיהם, לתת להם את הכלים לשילוב ומעודדים אותם להכיר ולהתנסות בדברים חדשים. בימים אלה עובדת על גיוס משתתפים ושיווק הפרויקט.