אורה שבייב

מירושלים. מסיימת שירות לאומי של שנתיים- בפרקליטות ובפרוייקט ״והדרת״ עם גיל הזהב. אוהבת לעסוק בעשייה חברתית ותרומה לציבור, להכיר אנשים חדשים, מקומות חדשים ולצבור ידע וחוויות. יוצאת בשאלה כשנתיים, מגיעה ממשפחה חרדית מביתר. אחד הפרוייקטים שיזמתי הוא מפגש ארצי של אנוסים- חרדים כלפי חוץ שאינם יכולים לצאת בשאלה מפני חשש מההשלכות ומהסביבה.