אופק מיכאל מיטמיגר

בן 23 מירושלים, שירת ביחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים בגזרת שכם. לאחר שחרורו, עבד בחמ"ל הקורונה בבית החולים ׳שערי צדק׳, מתוך מטרה לסייע למערך הרפואי בטיפול במאומתי קורונה, שהיתה באותה העת בראשיתה. אופק השתתף בתוכנית ׳המיניבוס׳ של מכינת תבור שעוסקת באתגרי החברה הישראלית ע"י פגישות עם מנהיגים חברתיים, אנשי ממשל ותעשייה, תוך העמקת הזהות האישית ופיתוח מנהיגות.