זכויות אדם, צדק חברתי ושוויון לכל אדם באשר הוא אדם

צפה בוידאו

תוכניות מנהיגות

לינק20 היא תנועה חברתית גלובלית, שבמרכזה רשת של אקטיביסטים צעירים, הפועלים יחד לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות בחברה. לינק 20 מפעילה תכניות מנהיגות ברמה האזורית, הארצית והבינלאומית. בוגרי תכניות ההכשרה שלנו הופכים לחלק מרשת בוגרים צעירה ופעילה שנותנת תמיכה וגיבוי ליצירת מאבקים חברתיים וקמפיינים דיגיטליים, ליווי ותמיכה במיזמים שונים ופעילות חברתית ועיונית מתמשכת. מבין תכניות המנהיגות שלנו, לינק 20 מפעילה גם תכנית הכוללת התמחות בכנסת ישראל ותכנית בשיתוף עם "שיבולים" המיועדת לצעירים עם וללא מוגבלות במכינות הקדם הצבאיות. מטרתן של כל תכניות המנהיגות שלנו היא להניע צעירים לעשייה חברתית, אחריות אישית ומנהיגות, יצירת רשת של פעילים שיכולה לפעול למימוש מטרות משותפות וייצוג אותנטי, יצירתי ומקורי של אנשים עם מוגבלות. התנועה שלנו מורכבת מצעירים, עם וללא מוגבלות, כיוון שאנחנו מאמינים שהשינוי החברתי המיוחל הוא אינטרס של החברה כולה. לינק 20 מכשירה צעירים לאקטביזם ולמנהיגות בעידן הדיגיטלי, מחזקת ומעודדת את בוגריה להשמיע את קולם/ן מעל כל במה ציבורית המאפשרת זאת. הצטרפו אלינו!

המירוץ לשוויון

הנגשת תחבורה ציבורית בישראל

עמוד קמפיין

תעשו מקום

דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלויות

עמוד קמפיין

קולולם

שרים עם סטפן לגר בהיכל

עמוד קמפיין

פעילי הרשת שלנו הם המנוע לקמפיינים ולעשייה של הלינק

הכירו את הפעילים
נופר בכרמור לשםליהי זוסמן

קרן משפחת רודרמן פועלת בארצות הברית ובישראל בשני תחומים עיקריים: קידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החברה וחיזוק הקשר בין מדינת ישראל ליהדות ארצות הברית. לאחר שני עשורים של פעילות בתחום השילוב הבחין נשיא הקרן, ג'יי רודרמן, כי על אף הגידול במשאבים, בתכניות החברתיות ובשירותים, ייצוגם וקצב השתלבותם של אנשים עם מוגבלות נמוך. ג'יי רודרמן זיהה כי ישנם שני גורמים מרכזיים לדריכה במקום: סטריאוטיפים אצל מקבלי החלטות וחלק ניכר מהציבור וחוסר במנהיגות אותנטית. לאור זאת, הקים ג'יי רודרמן יחד עם שירה רודרמן, מנכ"לית הקרן, תנועה חברתית גלובלית - "לינק 20". בבסיס החזון להקמת התנועה עומד הרעיון כי באיחוד כוחות של פעילים טמון כוח רב להצמחת מנהיגות מאוחדת וחזקה שתפעל מלמטה למעלה, תייצר קמפיינים דיגיטליים ותשמיע וקול יחודי ואותנטי.

אתר קרן רודרמן